Møderum

Et møderum bliver brugt på mange forskellige måder. Det er en vigtig del af virksomhedens ansigt udadtil, når der holdes jobsamtaler. Det er også der hvor der tales fortroligt, der hvor der tænkes kreative tanker og der hvor det er muligt at trække sig tilbage når behovet for koncentration er størst.

Derfor er det vigtigt at ikke alle møderum er ens og at virksomhedens behov er afklarede når et møderum indrettes.